Eetstoornisvrij

Het kan ook anders

Jeugdwet


De nieuwe Jeugdwet: hoe verandert mijn zorg (Min. VWS)

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor:


- Alle vormen van jeugdhulp. Daarbij hoort ook specialistische hulp voor jeugd met een beperking,   jeugd-ggz, gesloten jeugdhulp en het onderdeel 'preventie' van de jeugdgezondheidszorg.
- De uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen. 
- De uitvoering van jeugdreclassering. 

 

Regelhulp

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.
Deze website bevat actuele en betrouwbare informatie op het gebied van zorg, ondersteuning, jeugdhulp en financiële regelingen bij ziekte of beperking. 

Meer informatie is hier en hier te lezen.  

 

Human Concern

Meer informatie over aanmelding en behandeling jeugd van <18 jaar vind je hier bij de vraag "Wat is de minimale leeftijd voor een behandeling bij Human Concern?"


De Geheime Tuin (4-18 jaar)

Meer specifieke informatie over gemeenten die de behandeling van (de organisatie generalistische basis GGZ) De Geheime Tuin vergoeden vindt u hier.