Eetstoornisvrij

Het kan ook anders

Informatie over eetstoornissen

Op de volgende sites is informatie te vinden m.b.t. eetstoornissen

 

ANBN

Vereniging Anorexia Nervosa - Boulimia Nervosa (België)

 

Centrum Spectra, Expertise in Eetstoornissen bij vrouwen met een Autismespectrumstoornis  

Centrum Spectra is een centrum opgericht voor vrouwen met autisme (ASS) die tevens een Eetstoornis/ eetprobleem hebben en een normale tot hoge intelligentie hebben. Ook is zij er voor de gezondheidszorgprofesionals die in aanraking komen met deze vrouwen.

Centrum Spectra is opgericht vanuit een noodzaak aan betere voorlichting, informatie en de ontwikkeling van betere zorg voor vrouwen met autisme die daarnaast een eetstoornis/ eetprobleem hebben. Het is het eerste centrum wereldwijd dat zich specifiek richt op deze vrouwen en de professionals die werken met deze vrouwen.

 

Consumentenbond

Informatie over eetstoornissen

 

DOCPLAYER

Website om handige en kosteloze instrumenten om informatie te publiceren of te wisselen.

 

Eetproblemen in de sport

Hier vind je informatie over; wat een eetprobleem en eetstoornis (in de sport) inhoudt, welke hulp erbij geboden kan worden en de benadering die de sporter nodig heeft. Ook wordt uitgebreid stilgestaan bij wat jij kan doen om de kans op een eetstoornis zo klein mogelijk te maken.

 

Eetstoornis 

Informatiepagina op Wikipedia

 

Eetstoornis

Informatiepagina op InfoNU

 

Eetstoornis.be

Met o.a. tips voor leerkrachten

 

Eetstoornissen in de huisartsenpraktijk

Huisarts en Wetenschap

 

Featback  

Zelfhulpprogramma over eetstoornissen

 

First EET kit en First EET Cast  

First EET kit is bedoeld voor mensen die iemand behandelen of kennen met een eetbuistoornis of een vermijdende/restrictieve voedselinnamestoornis (ARFID), anorexia nervosa of boulimia nervosa. De website biedt eerste hulp en ondersteuning tijdens het moeilijke en emotionele proces van herkennen, erkennen, vaststellen en behandelen van een (beginnende) eetstoornis.

 

Fonds Psychische Gezondheid

Informatiedeel over eetstoornissen

 

Gezondheidsplein

Informatie over eetstoornissen

 

Gezond'r  

Website met een overzicht van vrijwel alle denkbare eetstoornissen

 

Guideline Relapse Prevention Anorexia Nervosa  

Engelstalige site m.b.t. richtlijn terugvalpreventie anorexia nervosa (Ned. vertaling Google)

 

Human Concern

Informatie over eetstoornissen

 

Jongereninformatie - Info voor jou

Dit is een website voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Op deze website is uitleg te vinden en tips te verkrijgen over allerlei onderwerpen.

 

K-EET  

In april 2019 is de stuurgroep K-EET gestart. K-EET staat voor landelijke ketenaanpak eetstoornissen.
De opdracht aan K-EET is een inhoudelijk gedragen, duurzaam fundament te leggen onder de
ketenaanpak bij eetstoornissen onder kinderen en jongeren, landelijk, bovenregionaal en in de
gemeentelijke regio’s. 

 

K-EETi  (collegiale, telefonische advieslijn voor zorg- en jeugdhulpprofessionals)

K-EETi is een collegiale, telefonische advieslijn voor zorg- en jeugdhulpprofessionals die vragen hebben over de zorg en behandeling van kinderen en jongeren met een eetstoornis. K-EETi wordt gerund door experts in eetstoornissenzorg.

Voor inhoudelijk overleg en advies is K-EETi is elke werkdag tussen 12.00-13.00 uur bereikbaar via 085-760 3375. Er wordt doorgeschakeld naar de dienstdoende expert.

 

Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie deel ouders - deel professionals  

Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie maakt wetenschappelijk onderzoek toegankelijk voor professionals, ouders, jongeren en gemeenten (informatie over pro-ana)

 

Kenter Jeugdhulp

Informatiepagina over eetstoornissen

 

MINDblue

MINDblue is hét platform om jouw ervaring met depressie te delen en voor betrouwbare informatie. MINDblue is een initiatief van MIND en de Depressie Vereniging en wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS.

 

MindMasters

Het platform Mindmasters.nl is een initiatief van de drie GGZ instellingen Jellinek, PuntP, Prezens en de GGD Amsterdam. Via deze website richten deze instellingen zich als één organisatie op met name Amsterdamse jongeren tussen 14 en 18 jaar.

 

MINNIEMAUDNL

MinnieMaud – herstellen van een restrictieve eetstoornis
Homeodynamic Recovery Method, (HDRM, voorheen bekend als "MinnieMaud")

 

Nederlands Jeugdinstituut 

Informatie over eetstoornissen

 

NAE (Nederlandse Academie voor Eetstoornissen)

ICD-10 classificatie van eetstoornissen

 

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (Utrecht)

Informatie over de richtlijn ondergewicht (2019)

 

Nicole Nous (gastdocent eetstoornissen)

Van mijn 26e tot mijn 38e stond mijn leven in het teken van een eetstoornis. Sinds 2005 geef ik les in het vmbo en verzorg ik zowel theorie- als praktijklessen in verschillende vakgebieden. Door mijn werk ben ik gewend te spreken voor grote groepen, flexibel te zijn, lesmateriaal op maat te ontwikkelen en in te spelen op de behoefte van de doelgroep.

 

NVvP

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (zoek op eetstoornis)

 

Orthoconsult

De angst achter de eetstoornis

 

Praktijk voor autisme & deskundigheidsbevordering Autismekundig (Audrey Mol, Amsterdam)

Autismekundig is er voor hulpverleners in de ggz.​Autismekundig biedt deskundigheidsbevordering op het gebied van autisme in de vorm van consultatie bij diagnostiek en (vastgelopen) behandeling, scholing en supervisie aan professionals in de ggz.
Scholing: autisme en eetstoornissen/autismespecifieke eetproblemen

 

Psychiatrienet

Informatie over voedings- en eetstoornissen

 

Selectieve eetstoornis

Wat is een selectieve eetstoornis (Mens en Gezondheid)

 

Siltalk (Sylvia)

Gastcollege's, voorlichtingen en blogs

 

Stichting Be-Aware  

Informatie over eetstoornissen

 

Stichting Kiem (Amersfoort)  

Stichting Kiem zet zich in om de impact van eetstoornissen te minimaliseren. Zij beoogt het werkveld te versterken en te verbinden, bewustwording in de samenleving te vergroten en het werkveld, patiënten en naasten van goede en inhoudelijke informatie te voorzien. Daarnaast richt de stichting zich middels haar kernprogramma’s op kennis-bevordering onder naasten, scholen en professionals.


The Eating Disorder Institute (Engelstalig)

Informatie over eetstoornissen (o.a. MinnieMaud)


Thuisarts.nl (NHG)

Informatie m.b.t. eetproblematiek

 

Ziezon - landelijk netwerk ziek zijn & onderwijs 

Informatie over eetstoornissen en onderwijs

 

Zorgstandaarden Eetstoornissen (Kwaliteitsontwikkeling GGZ) 

Een zorgstandaard beschrijft in algemene termen vanuit het perspectief van de patiënt wat goede zorg en ondersteuning inhoudt voor mensen met een bepaalde psychische aandoening gedurende het gehele zorgproces; de patient journey. Een zorgstandaard geeft de (landelijke) norm waar multidisciplinaire, integrale zorg bij psychische aandoeningen aan moet voldoen.

 


.