Eetstoornisvrij

Het kan ook anders

Informatie over eetstoornissen

Op de volgende sites is informatie te vinden m.b.t. eetstoornissen

 

ANBN

Vereniging Anorexia Nervosa - Boulimia Nervosa (België)

 

Buro Puur

Buro PUUR heeft als missie 'kinderen in nood zichtbaar maken'
Klik hier voor een overzicht hulpverleners bij eetstoornissen.

Centrum Spectra, Expertise in Eetstoornissen bij vrouwen met een Autismespectrumstoornis  

Centrum Spectra is een centrum opgericht voor vrouwen met autisme (ASS) die tevens een Eetstoornis/ eetprobleem hebben en een normale tot hoge intelligentie hebben. Ook is zij er voor de gezondheidszorgprofesionals die in aanraking komen met deze vrouwen.

Centrum Spectra is opgericht vanuit een noodzaak aan betere voorlichting, informatie en de ontwikkeling van betere zorg voor vrouwen met autisme die daarnaast een eetstoornis/ eetprobleem hebben. Het is het eerste centrum wereldwijd dat zich specifiek richt op deze vrouwen en de professionals die werken met deze vrouwen.

 

Consumentenbond

Informatie over eetstoornissen

 

Digischool

Informatie over eetstoornissen

 

DOCPLAYER

Website om handige en kosteloze instrumenten om informatie te publiceren of te wisselen.

 

Dokterdokter

Informatie over ondergewicht

 

Eetproblemen in de sport

Hier vind je informatie over; wat een eetprobleem en eetstoornis (in de sport) inhoudt, welke hulp erbij geboden kan worden en de benadering die de sporter nodig heeft. Ook wordt uitgebreid stilgestaan bij wat jij kan doen om de kans op een eetstoornis zo klein mogelijk te maken.

 

Eetstoornis 

Informatiepagina op Wikipedia

 

Eetstoornis

Informatiepagina op InfoNU

 

Eetstoornis.be

Met o.a. tips voor leerkrachten

 

Eetstoornissen in de huisartsenpraktijk

Huisarts en Wetenschap

 

Featback

Zelfhulpprogramma over eetstoornissen

 

Fonds Psychische Gezondheid

Informatiedeel over eetstoornissen

 

Gezonde school Hollands-Midden

Verwijzing naar informatie voor (basis)onderwijs

 

Gezondheidsplein

Informatie over eetstoornissen

 

Gezond'r  

Website met een overzicht van vrijwel alle denkbare eetstoornissen

 

Guideline Relapse Prevention Anorexia Nervosa  

Engelstalige site m.b.t. richtlijn terugvalpreventie anorexia nervosa (Ned. vertaling Google)

 

Human Concern

Informatie over eetstoornissen

 

Jongereninformatie - Info voor jou

Dit is een website voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Op deze website is uitleg te vinden en tips te verkrijgen over allerlei onderwerpen.

 

Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie deel ouders - deel professionals

Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie maakt wetenschappelijk onderzoek toegankelijk voor professionals, ouders, jongeren en gemeenten

 

Kenter Jeugdhulp

Informatiepagina over eetstoornissen

 

MINDblue

MINDblue is hét platform om jouw ervaring met depressie te delen en voor betrouwbare informatie. MINDblue is een initiatief van MIND en de Depressie Vereniging en wordt mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS.

 

MindMasters

Het platform Mindmasters.nl is een initiatief van de drie GGZ instellingen Jellinek, PuntP, Prezens en de GGD Amsterdam. Via deze website richten deze instellingen zich als één organisatie op met name Amsterdamse jongeren tussen 14 en 18 jaar.

 

MINNIEMAUDNL

MinnieMaud – herstellen van een restrictieve eetstoornis
Homeodynamic Recovery Method, (HDRM, voorheen bekend als "MinnieMaud")

 

Nederlands Jeugdinstituut 

Informatie over eetstoornissen

 

NAE (Nederlandse Academie voor Eetstoornissen)

ICD-10 classificatie van eetstoornissen

 

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (Utrecht)

Informatie over de richtlijn ondergewicht (2019)

 

NVvP

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (zoek op eetstoornis)

 

Orthoconsult

De angst achter de eetstoornis

 

Praktijk voor autisme & deskundigheidsbevordering Autismekundig (Audrey Mol, Amsterdam)

Autismekundig is er voor hulpverleners in de ggz.​Autismekundig biedt deskundigheidsbevordering op het gebied van autisme in de vorm van consultatie bij diagnostiek en (vastgelopen) behandeling, scholing en supervisie aan professionals in de ggz.
Scholing: autisme en eetstoornissen/autismespecifieke eetproblemen

 

Psychiatrienet

Informatie over voedings- en eetstoornissen

 

Startpagina eetstoornissen

Van Startpagina.nl

 

Selectieve eetstoornis

Wat is een selectieve eetstoornis (Mens en Gezondheid)

 

Stichting Be-Aware

Informatie over eetstoornissen

 

Stichting Kiem (IJsselstein Ut)   
Stichting Kiem is vanaf 1 oktober 2020 operationeel en zal zich naast de inzet voor mensen met een eetstoornis en naasten richten op professionals, stakeholders en besluitvormers.

 

Thuisarts.nl (NHG)

Informatie m.b.t. eetproblematiek

 

Tool zorgketen (Buro PUUR) 

Doel van de tool is inzicht te geven in de zorgketen van anorexia nervosa en informatie aanreiken zodat de vragen waar je mee rondloopt beantwoord worden.

 

Your Eatopia (Engelstalig)

Informatie over eetstoornissen (o.a. MinnieMaud)

 

Ziezon - landelijk netwerk ziek zijn & onderwijs 

Informatie over eetstoornissen en onderwijs

 

Zorgstandaarden Eetstoornissen (Kwaliteitsontwikkeling GGZ) 

Een zorgstandaard beschrijft in algemene termen vanuit het perspectief van de patiënt wat goede zorg en ondersteuning inhoudt voor mensen met een bepaalde psychische aandoening gedurende het gehele zorgproces; de patient journey. Een zorgstandaard geeft de (landelijke) norm waar multidisciplinaire, integrale zorg bij psychische aandoeningen aan moet voldoen.

 


.