Eetstoornisvrij

Het kan ook anders

Neem contact met ons op!

Gebruik het onderstaande contactformulier als u iets wilt vragen of als u contact met ons wilt opnemen.


Privacy statement 

Eetstoornisvrij hecht grote waarde aan uw privacy. Uw persoonsgegevens behandelen wij vertrouwelijk en gebruiken we uitsluitend voor de beantwoording van uw vraag/vragen die per mail en/of contactformulier aan Eetstoornisvrij zijn gesteld.

De grondslag waar wij ons bij deze verwerking op beroepen is toestemming. Uw persoonlijke gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgezonden naar landen buiten de Europese Unie en worden voor de duur van de actualiteit van uw vraag/vragen bewaard. Uw gegevens zullen niet gebruikt worden voor het nemen van automatische beslissingen.