Eetstoornisvrij

Het kan ook anders

Op deze pagina informatie m.b.t. behandelmethoden.


 

Elektroconvulsietherapie (ECT)

Informatie m.b.t. dit onderwerp 

 

Family Based treatment FBT / Maudsley family therapy MFT / meergezinsdagbehandeling MGDB

Meer informatie daarover:

Family Based treatment FBT

Maudsley family therapy MFT

- Meergezinsdagbehandeling MGDB

 

Gedragstherapie en Cognitieve Therapie  (CGT) Dialectische GedragsTherapie  (DGT)  

- brochure eetstoornissen

- brochure gezinslid

Cognitieve therapie gaat vooral uit van de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. In gedragstherapie staat het gedrag van de cliënt centraal.

 

IMET (alternatief geneeswijze)

Een cliëntgerichte behandelmethode ontwikkelt door Rob Zondag.

 

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing

 

Mentalization-Based Treatment (Expertisecentrum MBT Nederland) 

Mentalization-Based Treatment (MBT) is een bewezen effectieve behandeling voor volwassenen met een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS).

Ongeveer twee op drie MBT-patiënten voldoet aan de criteria van minstens één co-morbide persoonlijkheidsstoornis, meer dan 9 op 10 voldoet aan minstens één co-morbide as 1 stoornis, zoals een middelenmisbruikstoornis (79%), angststoornis (42%), stemmingsstoornis (36%) of eetstoornis (33%). 

 

MinnieMaud  

Homeodynamic Recovery Method, (HDRM, formerly called "MinnieMaud") Archief functie.

 

Psychomotorische therapie (PMT)

Psychomotorische therapie is een behandelmethode voor mensen met psychische klachten en problemen. Voor psychomotorische therapie werkt de cliënt dan ook samen met de therapeut aan lichamelijke activiteiten. Het doel hierbij is het met behulp van de psychomotorische therapie, gedragsverandering tot stand brengen waardoor de psychische klachten of problemen minder worden of verdwijnen.

 

(Vereniging voor) Schematherapie 

Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met ernstige psychische stoornissen, zoals een persoonlijkheidsstoornis of een vaak terugkomende depressie. Schematherapie helpt je de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht.  Je leert jezelf zodanig veranderen dat je je beter gaat voelen, beter voor jezelf kunt zorgen en beter voor jezelf op kunt komen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert hier op een gezondere manier voor op te komen. Hierdoor verandert niet alleen je gedrag, maar veranderen ook je gedachten en gevoelens.

 

Past Reality Integration methode (PRI)

Past Reality Integration gaat ervan uit dat wij als volwassene de wereld vaak zien door de bril van de afweermechanismen die we als kind hebben moeten ontwikkelen. Deze afweermechanismen zorgen ervoor dat we de pijn die ons als kind is aangedaan niet hoeven te voelen. Het zijn echter deze afweermechanismen die ons als volwassene het meest doen lijden omdat ze onze waarneming van het heden zo sterk vertekenen. Angst, somberheid, boosheid, overspannenheid en gebrek aan werkelijk contact, zijn én veroorzaken in het heden onze problemen.

 

Speltherapie

Deze website geeft informatie over speltherapie aan ouders, verzorgers, kinderen, verwijzers, aspirant speltherapeuten en belangstellenden.