Eetstoornisvrij

Het kan ook anders

Op deze pagina informatie m.b.t. behandelmethoden.


 

Elektroconvulsietherapie (ECT)

Informatie m.b.t. dit onderwerp 

 

Family Based treatment FBT / Maudsley family therapy MFT / meergezinsdagbehandeling MGDB

Meer informatie daarover:

Family Based treatment FBT

Maudsley family therapy MFT

- Meergezinsdagbehandeling MGDB

 

Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (CGT)

- brochure eetstoornissen

- brochure gezinslid

Cognitieve therapie gaat vooral uit van de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. In gedragstherapie staat het gedrag van de cliënt centraal.

 

IMET (alternatief geneeswijze)

Een cliëntgerichte behandelmethode ontwikkelt door Rob Zondag.

 

Lichttherapie bij boulimia (goodlite.nl) 

 

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing

 

MinnieMaud

Gedetailleerde informatie op de site van Yvonne

 

Psychomotorische therapie (PMT)

Psychomotorische therapie is een behandelmethode voor mensen met psychische klachten en problemen. Voor psychomotorische therapie werkt de cliënt dan ook samen met de therapeut aan lichamelijke activiteiten. Het doel hierbij is het met behulp van de psychomotorische therapie, gedragsverandering tot stand brengen waardoor de psychische klachten of problemen minder worden of verdwijnen.

 

Speltherapie

Deze website geeft informatie over speltherapie aan ouders, verzorgers, kinderen, verwijzers, aspirant speltherapeuten en belangstellenden.