Eetstoornisvrij

Het kan ook anders

Op deze pagina informatie over mogelijke achterliggende problematiek.


 

CELEVT
Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke Chronische TraumatiseringLandelijk steunpunt op het gebied van Pesten


Centrum Seksueel Geweld
In het Centrum Seksueel Geweld (CSG) werken verschillende professionals samen voor mensen die korter dan 7 dagen geleden seksueel geweld hebben meegemaakt.

 

Fier 
Expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties

 

neuroCare Group (hoofdkantoor Nijmegen, vestigingen door Nederland)

neuroCare Group is een wereldwijd opererende organisatie die staat voor effectieve en duurzame geestelijke gezondheidszorg, waarbij afstand wordt genomen van de one-size-fits-all benadering. EMDR bij trauma is een van de behandelingen

 

Orthoconsult (van Buro Puur)
De angst achter de eetstoornis

 

PSYTREC | Psychotrauma Expertise Centrum

PSYTREC richt zich exclusief op de behandeling van Posttraumatische Stressstoornis, oftewel PTSS. PTSS ontstaat als gevolg van traumatische gebeurtenissen waarbij er levensgevaar of ernstige verwonding dreigde of sprake was van seksueel misbruik.

PSYTREC is met name gespecialiseerd in complexe PTSS. Dat is PTSS waarbij meerdere trauma’s een rol spelen

 

Stichting Aandacht voor Pesten
Landelijk steunpunt op het gebied van Pesten

 

Trauma Centrum Nederland (Vorden)
Trauma Centrum Nederland richt zich op volwassenen met een posttraumatische stressstoornis. Deze kan ontstaan als iemand iets heel ergs heeft meegemaakt, zoals bijvoorbeeld een winkelier die is overvallen, iemand die een ongeluk heeft gehad, een oorlogsveteraan, maar ook een conducteur die is bedreigd tijdens het werk.

Die gebeurtenis kan dan steeds op een indringende manier in gedachten, dromen of lichaam terugkomen. Het is alsof de gebeurtenis zich telkens weer voor hun ogen afspeelt, alsof het steeds opnieuw wordt beleefd.  

In een innovatief achtdaags programma behandelen we trauma's waarbij zowel patiënten als hun gezin worden betrokken. Het programma bestaat uit verschillende evidence-based behandelmethoden.

.